Roken kost jaarlijks 11 miljard euro

Uit sociale kost cijfers van de zogenaamde SOCOST-studie blijkt dat roken in 2012 goed was voor 727 miljoen euro directe kosten - doktersbezoeken, ziekenhuisopnames en ambulante zorgen. De patiënt neemt zo'n tiende van deze kosten voor eigen rekening, onder meer via remgelden, waardoor 582 miljoen euro ten laste van de maatschappij komt. De indirecte kosten, productieverliezen door ziekten als gevolg van tabaksgebruik, bedragen 746 miljoen euro, wat de totale sociale kost op 1,3 miljard brengt.

Dat zou zo'n half miljard aan "maatschappelijk voordeel" betekenen, maar dat is zonder de immateriële verliezen - het verlies aan levensjaren - gerekend, aldus nog Van Camp en Hufkens. De SOCOST-studie becijferde dat er in 2012 zo'n 294.000 gezonde levensjaren verloren gingen door tabaksgebruik. Aan 40.000 euro dat volgens de Europese Commissie een verloren jaar kost, komt men op het "hallucinante cijfer" van 11,7 miljard euro. Als je hier de sociale kosten door ziekte en arbeidsongeschiktheid bij optelt en de inkomsten uit accijnzen en btw van aftrekt, blijft de totale kost van roken in 2012 ruim 11 miljard euro.

Lees het volledige intervieuw op www.hln.be