Algemene voorwaarden 

Eigendom
www.nooitmeerroken.be behoudt zich alle intellectuele eigendomsrechten en andere rechten voor met betrekking tot alle op of via deze website aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo’s). 

Informatie
www.nooitmeerroken.be behoudt zich het recht voor de op of via deze website aangeboden informatie allen tijde te wijzigen zonder hiervan aankondiging te doen.

Gebruik gegevens
De gebruiker accepteert dat de door hem aangereikte, of in de toekomst aan te reiken, persoonlijke gegevens in een elektronisch bestand kunnen worden opgeslagen en kunnen gebruikt worden voor marketingdoeleinden.

Aansprakelijkheid
Prijzen en gegevens zijn onder voorbehoud van fouten.  Op geen enkele manier kan er aansprakelijkheid aanvaard worden, ook niet voor op de website opgenomen links naar andere websites of documenten.